VPS GPU 1G

Bắt đầu từ
600,000đ
1 tháng

vCPU 4 cores

RAM 8GB

SSD NVME 50GB

vGPU 1GB

Hệ điều hành Windows 10

Không giới hạn băng Thông

Network port 200mbps

IPv4 1 IP

VPS GPU 2G

Bắt đầu từ
1,200,000đ
1 tháng

vCPU 8 cores

RAM 16GB

SSD NVME 50GB

vGPU 2GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 200mbps

IPv4 1 IP

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • CPU Intel Xeon 2696v3
  • GPU Nvidia Tesla P40
  • Máy chủ đặt tại FPT Datacenter
  • Tốc độ mạng tối đa 200mbps
  • Không hỗ trợ nâng cấp cấu hình vps
  • Thời gian khởi tạo VPS là khoảng 5 phút