PC - 2686v4

Bắt đầu từ
2,500,000đ
1 tháng

CPU 2 x 2686v4 - 72 vCore

RAM 128GB

GPU 1080 - 8G

SSD NVME 1TB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbps

IPv4 1 IP

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • Máy tính bàn dual Xeon cấu hình cao
  • Mạng Internet FPT 1Gbps
  • Máy bàn đặt tại Tp.HCM
  • Setup 3H
  • GPU NVIDIA 6G - 8G
  • Điều Khiển Remote Desktop, Chrome, AnyDesk ...