Cloud VPS US 1

Bắt đầu từ
100,000đ
1 tháng

vCPU 1 core

RAM 1GB

NVME U2 20GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS US 2

Bắt đầu từ
130,000đ
1 tháng

vCPU 1 core

RAM 2GB

NVME U2 25GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS US 3

Bắt đầu từ
170,000đ
1 tháng

vCPU 2 core

RAM 2GB

NVME U2 25GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS US 4

Bắt đầu từ
250,000đ
1 tháng

vCPU 2 core

RAM 4GB

NVME U2 30GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS US 5

Bắt đầu từ
250,000đ
1 tháng

vCPU 3 core

RAM 3GB

NVME U2 40GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS US 6

Bắt đầu từ
350,000đ
1 tháng

vCPU 4 core

RAM 4GB

NVME U2 50GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS US 7

Bắt đầu từ
550,000đ
1 tháng

vCPU 4 core

RAM 8GB

NVME U2 60GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS US 8

Bắt đầu từ
950,000đ
1 tháng

vCPU 6 core

RAM 16GB

NVME U2 80GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS US 9

Bắt đầu từ
1,100,000đ
1 tháng

vCPU 8 core

RAM 16GB

NVME U2 120GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS US 10

Bắt đầu từ
1,500,000đ
1 tháng

vCPU 8 core

RAM 32GB

NVME U2 120GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS US 11

Bắt đầu từ
1,500,000đ
1 tháng

vCPU 12 core

RAM 24GB

NVME U2 150GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS US 12

Bắt đầu từ
1,900,000đ
1 tháng

vCPU 16 core

RAM 32GB

NVME U2 200GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS US 13

Bắt đầu từ
3,000,000đ
1 tháng

vCPU 32 core

RAM 64GB

NVME U2 300GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS US 14

Bắt đầu từ
5,500,000đ
1 tháng

vCPU 64 core

RAM 128GB

NVME U2 400GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • CPU Intel Xeon Platinum 8163
  • Ổ Cứng NVME Enterprise U2
  • Ảo hóa toàn phần KVM
  • Máy chủ đặt tại - Bang OR - USA
  • Không giới hạn băng thông
  • Truy cập từ xa qua qua VNC
  • Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu