VPS GOLD - 1

Bắt đầu từ
100,000đ
1 tháng

vCPU 1 core

RAM 1GB

SSD Enterprise 20GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 2

Bắt đầu từ
130,000đ
1 tháng

vCPU 1 core

RAM 2GB

SSD Enterprise 25GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 3

Bắt đầu từ
170,000đ
1 tháng

vCPU 2 cores

RAM 2GB

SSD Enterprise 25GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 4

Bắt đầu từ
250,000đ
1 tháng

vCPU 2 cores

RAM 4GB

SSD Enterprise 30GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 5

Bắt đầu từ
250,000đ
1 tháng

vCPU 3 cores

RAM 3GB

SSD Enterprise 40GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1 Gpb/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 6

Bắt đầu từ
350,000đ
1 tháng

vCPU 4 cores

RAM 4GB

SSD Enterprise 50GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 7

Bắt đầu từ
550,000đ
1 tháng

vCPU 4 cores

RAM 8GB

SSD Enterprise 60GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 8

Bắt đầu từ
950,000đ
1 tháng

vCPU 6 cores

RAM 16GB

SSD Enterprise 80GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 9

Bắt đầu từ
1,100,000đ
1 tháng

vCPU 8 cores

RAM 16GB

SSD Enterprise 120GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 10

Bắt đầu từ
1,500,000đ
1 tháng

vCPU 8 cores

RAM 32GB

SSD Enterprise 120GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 11

Bắt đầu từ
1,500,000đ
1 tháng

vCPU 12 cores

RAM 24GB

SSD Enterprise 150GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 12

Bắt đầu từ
1,900,000đ
1 tháng

vCPU 16 cores

RAM 32GB

SSD Enterprise 200GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 13

Bắt đầu từ
3,000,000đ
1 tháng

vCPU 32 cores

RAM 64GB

SSD Enterprise 300GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 14

Bắt đầu từ
5,500,000đ
1 tháng

vCPU 64 cores

RAM 128GB

SSD Enterprise 400GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • CPU Intel Xeon Gold 6148
  • Ảo hóa toàn phần KVM
  • Máy chủ đặt tại FPT Datacenter
  • Truy cập từ xa qua qua VNC
  • Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu
  • Hỗ trợ Antiddos Sever Game
  • Inbox Zalo hoặc Telegram để custom cấu hình hoặc hỗ trợ setup Antiddos
  • VPS không hỗ trợ VPN