DE-DELL R630 - 1

3,500,000đ
1 tháng

CPU Intel Xeon E5 - 2680v4 x 2

RAM 128GB

SSD Enterprise 512GB

DE-DELL R630 - 2

5,000,000đ
1 tháng

CPU Intel Xeon E5 - 2686v4 x 2

RAM 256GB

SSD Enterprise 1000GB

DE-DELL R640 - 3

8,000,000đ
1 tháng

CPU Intel Xeon Gold - 6138 x 2

RAM 256GB

SSD Enterprise 960GB x 2

DE-DELL R640 - 4

10,000,000đ
1 tháng

CPU Intel Xeon Gold 6148 x 2

RAM 256GB

SSD Enterprise 960GB x 2

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • Network port 1Gbp/s
  • Không giới hạn băng thông
  • 1 IPv4
  • Cho thuê máy chủ chu kỳ 6 tháng trở lên,
  • Setup trong vòng 48H
  • Liên hệ Support để Custom cấu hình