BN Hosting - 6GB

259,000đ
1 tháng

NVMe SSD 6GB

CPU 2 cores

RAM 3GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Hiệu suất cao dành cho Doanh nghiệp

BN Hosting - 10GB

329,000đ
1 tháng

NVMe SSD 10GB

CPU 3 cores

RAM 4GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Hiệu suất cao dành cho Doanh nghiệp

BN Hosting - 16GB

449,000đ
1 tháng

NVMe SSD 16GB

CPU 4 cores

RAM 5GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Hiệu suất cao dành cho Doanh nghiệp

BN Hosting - 24GB

659,000đ
1 tháng

NVMe SSD 24GB

CPU 5 cores

RAM 6GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Hiệu suất cao dành cho Doanh nghiệp

BN Hosting - 30GB

749,000đ
1 tháng

NVMe SSD 30GB

CPU 6 cores

RAM 7GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Hiệu suất cao dành cho Doanh nghiệp

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

 • Tối ưu cho doanh nghiệp, TMĐT
 • Datacenter đặt tại Việt Nam
 • Ổ cứng NVMe Enterprise hiệu năng cao
 • Không giới hạn băng thông & tên miền
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Quản lý & tự động backup hằng ngày
 • LiteSpeed Webserver
 • Hệ thống quản lý cPanel
 • Bộ nhớ đệm thông minh
 • Phiên bản PHP đa dạng
 • Hỗ trợ tất cả ứng dụng PHP / NodeJs
 • Quét mã độc Imunify360
 • Firewall Anti DDOS