Cloud VPS PH - 1

Bắt đầu từ
130,000đ
1 tháng

vCPU 1 core

RAM 2GB

NVME U2 25GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS PH - 2

Bắt đầu từ
170,000đ
1 tháng

vCPU 2 core

RAM 2GB

NVME U2 25GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS PH - 3

Bắt đầu từ
250,000đ
1 tháng

vCPU 2 core

RAM 4GB

NVME U2 30GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS PH - 4

Bắt đầu từ
350,000đ
1 tháng

vCPU 4 core

RAM 4GB

NVME U2 50GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS PH - 5

Bắt đầu từ
550,000đ
1 tháng

vCPU 4 core

RAM 8GB

NVME U2 60GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS PH - 6

Bắt đầu từ
950,000đ
1 tháng

vCPU 6 core

RAM 16GB

NVME U2 80GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS PH - 7

Bắt đầu từ
1,100,000đ
1 tháng

vCPU 8 core

RAM 16GB

NVME U2 120GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Cloud VPS PH - 8

Bắt đầu từ
1,500,000đ
1 tháng

vCPU 8 core

RAM 32GB

NVME U2 120GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • CPU Intel Xeon Platinum 8163
  • Ổ Cứng NVME Enterprise U2
  • Ảo hóa toàn phần KVM
  • Truy cập từ xa qua qua VNC